KRYSTALINE PLUG

Krystaline PLUG се хомогенизира со вода до соодветна конзистенција и е брзо врзувачки продукт кој веднаш се нанесува. Се употребува веднаш по подготовката на смесата и делува веднаш против продирање на вода во шуплините на бетонот.

Krystaline PLUG неговата употребна вредност овозможува сопирање продор на вода во процепи, шуплини, споеви, како и на други места т.е. секаде каде што има протекување на вода во бетонските конструкции.

 • Веднаш го сопира протекувањето на вода
 • Дејстува брзо за една до две минути
 • Лесно за подготовка и употреба
 • Се нанесува и зацврстува под вода
 • Има исклучителна јачина
 • Не содржи хлор
 • Безбеден во контакт со пивка вода
 • Може да запре големи протекувања
 • Ефективен каде што другите продукти не успеваат
 • Трае колку и самата структура
 • Исклучителна издржливост
 • Не се собира, не содржи метали
 • Фундаменти
 • Подруми
 • Тунели
 • Цевкоководи
 • Поморски проекти
 • Подводни работи
 • Ливтовски јадра
 • Бетонски ѕидови
 • Бетонски плочи
 • Конструктивни споеви
 • Крајбрежни и пристанишни структури
 • Базени Пречистителни станици
 • Канали Резервоари за вода
 • Паркинзи

Пукнатините или дупките кои се третираат предходно треба да бидат исечени со квадратен или правоаголен пресек со минимална длабочина од 30мм и ширина од 25мм.Бетонот над кој се врши репарацијата потребно е да биде физички здрав и во добра состојба. Неопходно е добро да се исчисти и да се измие од сечењето.

Krystaline PLUG се меша со чиста вода. Промешајте во сооднос 1 дел чиста вода и од прилика 3.5 делови прав, доволно да се формира конзистентна маса.

Не подготвувај поголема количина од Krystaline PLUG која би можела да се аплицира во рок од една минута, и период од 30 секунди при мешањето. Krystaline PLUG се нанесува во пункатините и дупките со максимално можно притискање. По нанесувањето влажнете го во наредните 15 минути.

ПОКРИЕНОСТ

 • 1 kg of Krystaline PLUG пополнува околу половина литар.
 • 1 kg/lm се употребува како дел од системот за репарација

Покривната површина е теоретски пресметана и зависи од условите во кој се применува.

ЧУВАЊЕ

Krystaline PLUG треба да се чува на собна температура (од 5 до 35 степени), на суво и да не е изложено на директна сончева светлина. Доколку овие услови се исполнат и производот не е отворен , тогаш има рок на траење од 2 год.

ПАКУВАЊЕ

Krystaline PLUG е спакуван во канти од 20кг.