KRYSTALINE SEALING PLUG

Krystaline SEALING PLUG е водо-експандирачка тапа, базирана на синтетичка гума, која делуа како водоотпорен затварач на отвори во бетонот. Ја задржува својата форма после повеќе суво-влажни циклуси.

Добра хемиска отпорност, но ве советуваме да бидете внимателни со агресивни масла и горива, со растителни масла и силни агресивни растворувачи. Контактирајте го нашиот оддел за продажба за детални и специфични информации.

Производот останува конзистентен со своите перформанси во текот на целиот животен циклус, а флексибилноста му овозможува да пополнува празнини и пукнатини во непосредна околина.

  • Дизајниран за лесно затварање на отвори во бетонот. Затвара кога нема, но и кога има притисок од подземна вода до 6 бари.
  • Krystaline SEALING PLUG може да се користи во повторени суво-влажни циклуси.
  • Krystaline SEALING PLUG е развиен за запечатување во контакт со висока концентрација на соли ( морска вода, ѓубрива и др.)
  • Ставете го SEALING PLUG во отворот
  • Набијте го со чекан SEALING PLUG во отворот

ПАКУВАЊЕ

Секоја кутија содржи 500 парчиња Krystaline SEALING PLUG, 5 пакувања по 100 парчиња во кутија..