POTABLE WATER STORAGE TANK, AVEIRO (PORTUGAL)

Интегрална кристална хидроизолација за нов резервоар за складирање на вода за пиење за употреба во фабрика за хемикалии.

water tank portugal
water tank
portable water tank