Решение За Хемиско Прогресивно Влошување На Бетон

РЕШЕНИЕ ЗА ХЕМИСКО ПРОГРЕСИВНО ВЛОШУВАЊЕ НА БЕТОН

Структурниот бетон се употребува во градежништвото ширум светот и секоја придобивка што може да ја зголеми издржливоста и квалитетот на бетонот има економски и еколошки бенефит.

Квалитетот на бетонските конструкции се намалува од различни причини, вклучувајќи и хемиски причини. Во оваа статија, ќе се фокусираме на придобивките што ги нуди KRYSTALINE за справување со овој вид оштетување и подобрување на издржливоста на бетонот.

Водоотпорен бетон

Адитивите на KRYSTALINE за водоотпорен бетон можат да ја намалат навлегувањето на водата до 92%, што е потврдено во голем број независни лаборатории (види сертификат BBA).

sertifikat BBA
СЕРТИФИКАТ ББА – Водоотпорни адитиви

Дополнително, овој процес продолжува со текот на времето. Сè додека бетонот дојде во контакт со вода, KRYSTALINE кристализационата технологија ќе продолжи да ја намалува пропустливоста (62% намалување на пропустливоста помеѓу резултатите од 28 дена и резултатите од 90 дена, врз основа на тестовите USIL).

Поправка на бетонски пукнатини (Само-запечатување)

Една од најголемите предности на KRYSTALINE е можноста за само-запечатување на пукнатини во бетон.

Тестирањето покажува дека KRYSTALIN ќе ја зголеми способноста на бетонот да се само-запечатува до 128% во споредба со репер-бетонот. Ова значи дека пукнатина од 0,5 мм ќе се запечати за приближно 28 дена во основен бетон.

Во бетони со низок сооднос вода / цемент, тоа ќе биде побрзо во зависност од рецептурата на бетонот.

само запечатувачки пукнатини во бетон
Само-запечатувачки пукнатини во бетон

Циклус на замрзнување и одмрзнување на бетонот

Тестовите за замрзнување / одмрзнување беа направени со нашите водоотпорни адитиви, користејќи го и забрзаниот метод и ултразвучниот метод на пулс. И во двата случаи, KRYSTALINE не само што ја поминува максималната скала на тестовите, туку исто така ги надминува и демонстрира вештини за продолжување горната граница на анализата (види тест USIL)

Намалување на оштетување од корозија

Поради способноста на KRYSTALINE значително да го намали навлегувањето на вода во бетон, KRYSTALINE исто така го намалува продирањето на загадувачите растворени во водата, како што се јони на хлорид.

Врз основа на тестирање, додатоците на KRYSTALINE покажаа намалување 28% за 56 дена со употреба на стандарден бетон од 0,50 w / c однос (види тестирање на American Concrete Engineering ).

Намалување на оштетувањето од сулфати во бетонот

Надворешни продирања:

Се случуваат кога сулфатите растворени во вода продираат во бетонот. Намалувањето на пропустливоста на бетонот, исто така, го намалува продирањето на сулфатите растворени во вода во бетонот. Бидејќи KRYSTALINE сериозно ја намалува пропустливоста на бетонот, исто така го намалува продирањето на надворешните сулфати (видете разни тестови на длабочина на продирање на вода под притисок)

Внатрешни продирања:

Се случуваат кога сулфатите навлегуваат во бетонот при мешање. Овој проблем може да се намали со употреба на примеси на KRYSTALINE, создавање помалку калциум хидроксид (CH) и со тоа намалување на количината на етрингит што се формира и намалување на продирањето на водата во бетонот.

На овој начин, се намалува навлегувањето на дополнителни сулфати и се инхибира понатамошниот раст на етрингит. Феноменот познат како DEF (одложено формирање на етрингит или доцно формирање на етрингит), на пример, бара висока температура и вода заедно со компонентата CH во бетонот. Бидејќи KRYSTALINE го намалува CH и водоотпорниот бетон, DEF е инхибиран. Ефектите на водата за формирање на етрингит се важни. Мора да имаме предвид дека за формирање молекула на етрингит потребни се 32 молекули вода. (Погледнете разни тестови за длабочина на навлегување и извештај за MTL ).

Влошување со алкално-сува реакција (ASR)

Тоа е тесно поврзано со DEF. Алкално-силициумската реакција бара контаминирани агрегати и вода да предизвикаат развој на експанзивен силика гел околу агрегатите, што резултира со експанзија и разгорување на бетонот. Кристалинските адитиви спречуваат ASR и со спречување на продирање на вода, се избегнува експанзивно дејство на агрегатите. (видете разни тестови за длабочина на пенетрација).

Суво-влажни циклуси

Адитивите на KRYSTALINE многу добро фунцкионираат во суви влажни циклуси. C-S-H кристалот развиен за време на влажните циклуси е цврст и нерастворлив и, за разлика од продуктите што работат со CH кристали, тој не се губи поради суво-влажните циклуси. Способноста да се спречи продирање на вода во приливните зони, на пример, покрај можноста за кристализација, резултираат и со зголемена хидратација со секој влажен циклус. KRYSTALINE ќе помогне да се хидрира хидроизолациониот цемент повеќе со секој влажен циклус, формирајќи уште повеќе C-S-H кристали и овозможува само-запечатување на пукнатини.

Карбонизација на бетон

Способноста на KRYSTALINE да го намали калциум хидроксидот (CH) во бетон и неговото подобрување на пропустливоста обезбедува одлична отпорност на развој на карбонизација со текот на времето. За да се појави карбонизација, потребно е CH да реагира со јаглерод диоксид во присуство на вода. Бидејќи Кристалин го намалува калциум хидроксидот и ја запира водата, ефектите на карбонизацијата се намалуваат (види извештај MTL).

Производ PRAH

Според класификацијата на производот што ја намалува пропустливоста на ACI (Американски институт за бетон), додатоците на KRYSTALINE се дефинираат како PRAH бидејќи тие работат под хидростатички услови и овзоможуваат само-запечатување на бетонски пукнатини.

KRYSTALINE ја зголемува трајноста на бетонот

Мешавините на KRYSTALINE обезбедуваат предности за свеж бетон, за негова употреба и што е најважно за физичка издржливост и хемиска издржливост, со што се продолжува корисниот век на бетонот.

 • Адитиви KRYSTALINE обезбедуваат длабока хидроизолација.
 • Дозата на адитиви на KRYSTALINE е постојана и не се разликува.
 • Адитивите на KRYSTALINE функционираат како пластификатори / редуктори на вода / суперпластификатори.
 • Тие се адитиви на кристалната технологија.
 • Тие ја зголемуваат цврстината на компресија / истегнување / флексија на бетонот.
 • Тие ја зголемуваат физичката и хемиската издржливост на бетонот, но се сметаат за трошоци за хидроизолација, а не за дополнителен трошок за бетонот.
 • Тие го намалуваат бројот на отворени пори на површината.
 • Го намалуваат сушењето и проширувањето на влагата.
 • Тие го намалуваат формирањето на кристали на калциум хидроксид (CH).
 • Тие го помагаат формирањето и зголемувањето на хидрираните кристали на калциум силикат (C-S-H).
 • Тие се додатоци на PRAH, според дефинициите на ACI.
 • Зголемете ја отпорноста на циклуси на замрзнување / одмрзнување.
 • Тие можат да функционираат како единствен водоотпорен систем.
 • Водоотпорниот малтер и бетонот се по трајни и по издржливи со адитивите на KRYSTALINE