RETAINING WALL (TENERIFE, SPAIN)

Поправка и нанесување површинска хидроизолација за потпорен ѕид во напредна фаза на влошување

project krystaline wall
wall project spain