Заштита од карбонизација преку употреба на адитивите KRYSTALINE

Што е карбонизација на бетон?

Карбонизацијата на бетонот е природен процес во кој се јавува хемиска реакција помеѓу калциум хидроксидот Ca (OH) 2 во бетонот, кој реагира со јаглерод диоксид СО2 и формира калциум карбонат CaCO3.

Јаглеродниот диоксид СО2 присутен во атмосферата, продира во бетонот преку порите и капиларите заедно со молекулите на водата (релативна влажност на животната средина или присуство на директна вода), реагирајќи со калциум хидроксидот Ca (OH) 2 присутен во бетонот.

Јаглерод диоксид СО2 прво реагира со вода, формирајќи јаглеродна киселина, која што подоцна реагира со калциум хидроксид Ca (OH) 2, произведувајќи калциум карбонат CaCO3 и вода H2O. Овој процес доведува до забележително намалување на pH вредноста, поради што арматурата на бетонот ја губи својата алкалност и заштита од корозија. PH вредности под 9,5 или 10, (во зависност од изворот на информации) доведуваат до исчезнување на заштитниот слој на армирачкиот челик, намалувајќи ја отпорноста на корозија и намалување на квалитетот на армирачкиот челик.
Различни фактори го нагласуваат или ослабуваат процесот на карбонизација:

• Присуство на вода во бетонот
• Количина на калциум хидроксид
• Квалитет на бетонот
• Квалитет на пропустливост на бетон
• Минимален заштитен слој
• Време

Како KRYSTALINE ги намалува ризиците од карбонизација?

1. KRYSTALINE ја отстранува водата од внатрешната структура на порите. Ако бетонот е сув, СО2 останува во гасовита форма и нема да реагира со Ca (OH) 2.

2. KRYSTALINE ја зголемува содржината на C-S-H во бетонот, истовремено намалувајќи го калциум хидроксидот. Помала количина на Ca (OH) 2 подразбира помали количини на производот во реакцијата.

3. Адитивите KRYSTALINE го зголемуваат квалитетот на бетонот, давајќи му повисока оценка. Ова
Доведува до значително намалување на големината на капиларната структура, со што значително се намалува количината на СО2 што влегува низ структурата на порите и капиларите.

4. KRYSTALINE ја намалува пропустливоста на бетонот, со што се намалува нивото на карбонизација.

5. KRYSTALINE технологијата станува дел од бетонот и никогаш не завршува. Продолжува да функционира дури и години подоцна, елиминирајќи ги идните навлегување на вода и само-затварање на пукнатини. Ова ќе ја намали брзината и ефектите од карбонизацијата со текот на времето.

Кристалин ги исполнува сите барања за да биде високо ефективен против карбонизација на бетон.